Majetek k prodeji

Mgr. Leona Hartman, LL.M. - insolvenční správce
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce

Prodej movitého majetku – Lékárna Faustův dům, a.s.Mgr. Leona Hartman, LL.M., insolvenčního správce dlužníka, Lékárna Faustův Dům, a.s., IČO 27408591, se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno – Štýřice, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce movité věci sepsané v přiloženém soupisu majetkové podstaty dlužníka pod položkami m1 – m3.

Jedná se o vybavení lékárny, nacházející se v provozovně dlužníka na Karlově Náměstí v Praze. Kupující je povinen movité věci převzít na adrese dané provozovny a zajistit jejich převzetí a demontáž na své náklady.

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek
– mimo dražbu přímým prodejem,
– majetek bude prodán nejvyšší nabídce,
– kupní cena bude uhrazena nejpozději před převzetím majetku,
– insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat,

Pro bližší informace a podání nabídek (písemně nebo elektronicky):

e-mail: jf@forteslegal.cz
adresa: Vranovská 45/1, 612 00 Brno
tel: 777 713 101

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 30. 4. 2019.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Přidáno: 23. 4. 2019