Majetek k prodeji

Mgr. Leona Hartman, LL.M. - insolvenční správce
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce

Prodej nemovitého majetku dlužníka Jiří PrudilMgr. Ivana Rychnovská, LL.M., IS dlužníka Jiří Prudil, nabízí k přímému prodeji mimo dražbu následující nemovité věci sepsané v soupisu majetkové podstaty dlužníka v rámci konkursu vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 29 INS 4863/2017

n2) podíl o velikosti id. 1/6 na nemovitostech zapsaných na LV č. 63, k.ú. Dolní Smržov,

n3) podíl o velikosti id. 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 55, k.ú. Dolní Smržov,

n4) podíl o velikosti id. 1/6 na nemovitostech zapsaných na LV č. 15, k.ú. Skřib.

Prodej je uskutečňován za následujících podmínek
- majetek bude prodán nejvyšší nabídce,
- kupní cena bude uhrazena nejpozději před převzetím nemovitého majetku,
- insolvenční správce si může vyhradit právo odmítnout všechny předložené nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat,

Pro bližší informace a podání nabídek (písemně nebo elektronicky):

e-mail: jf@forteslegal.cz
adresa: Dobrovského 824/50, 612 00 Brno
tel: 777 713 795

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 30. 11. 2018.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Přidáno: 25. 10. 2018

Přiložené soubory

Název souboruvelikoststáhnout
4863-2017-usneseni-souhlassprodejemmimodrazbu-S289IZ-soudVV-ZV-.PDF153.52 kBZDE
Stáhnout vše jako ZIP archív