Majetek k prodeji

Mgr. Leona Hartman, LL.M. - insolvenční správce
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce

Prodej nemovitého majetku - dlužník Jaroslav HinerMgr. Ivana Rychnovská, LL.M., IS dlužníka Jaroslav Hiner, nar. 25. 12. 1978. bytem Plaňany, Tyršova 225, PSČ 281 04, nabízí k prodeji mimo dražbu nejvyšší nabídce nemovitou věc sepsanou v majetkové podstatě dlužníka pod bodem n2, a to:

- pozemek parc. č. 586/55, orná půda, o výměře 79 m2, v katastrálním území Plaňany, zapsaný na LV č. 783 vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín – Plaňany

Podmínky prodeje:
- mimo dražbu nejvyšší nabídce
- platba před podpisem kupní smlouvy
- veškeré náklady spojené s prodejem nese kupující
- IS si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky nebo podmínky prodeje modifikovat

Pro bližší informace a podání nabídek (písemně nebo elektronicky):

e-mail: jf@forteslegal.cz
adresa: Dobrovského 824/50, 612 00 Brno
tel: 777 713 795

Lhůta pro podávání nabídek končí dne 28. 2. 2018.

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Přidáno: 22. 1. 2018