Majetek k prodeji

Mgr. Leona Hartman, LL.M. - insolvenční správce
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce

Prodej pozemků Dašice - dlužník DOMY START, a.s.Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M., insolvenční správce dlužníka DOMY START, a.s., IČ: 27669700, se sídlem Velkomoravská 4310/79a, 695 01 Hodonín, sp. zn.: KSBR 39 INS 11121/2012, nabízí k prodeji majetek (soubor nemovitých věci - pozemků) sepsaný do majetkové podstaty dlužníka pod položkami n. Jedná se o: 

-    n12: Pozemek St. 260 o výměře 372 m2,
-    n13: Pozemek St. 481 o výměře 281 m2,
-    n17: Pozemek p.č. 42/4 o výměře 128 m2,
-    n18: Pozemek p.č. 1490/20 o výměře 213 m2,
-    n22: Pozemek p.č. 1490/26 o výměře 306 m2,
-    n23: Pozemek p.č. 1490/27 o výměře 225 m2,
-    n25: Pozemek p.č. 1494/2 o výměře 333 m2,
-    n29: Pozemek p.č. 1494/9 o výměře 468 m2,
-    n30: Pozemek p.č. 1495/1 o výměře 16550 m2,
-    n31: Pozemek p.č. 1495/10 o výměře 13732 m2,
-    n33: Pozemek p.č. 1504/17 o výměře 216 m2,
-    n34: Pozemek p.č. 1539/18 o výměře 5217 m2,
-    n35: Pozemek p.č. 1543/1 o výměře 32258 m2,
-    n36: Pozemek p.č. 1543/8 o výměře 656 m2,
-    n39: Pozemek p.č. 1543/14 o výměře 467 m2,
-    n41: Pozemek p.č. 2447 o výměře 134 m2,
-    n42: Pozemek p.č. 2448 o výměře 124 m2,

vše zapsáno na LV č. 1404 vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, pro katastrální území Dašice, obec Dašice, okres Pardubice. 

Prodej se uskutečňuje:
- přímým prodejem mimo dražbu,
- nejvyšší nabídce za alespoň cenu uvedenou níže,
- s platbou před podpisem smlouvy o převodu nemovitých věcí na základě budoucí smlouvy o převodu nemovitých věcí,
- daň z nabytí nemovitého majetku hrazena kupujícím nad rámec kupní ceny,
- ve lhůtě do 3. 4. 2017.

Cena: 24.000.000,- Kč podle ceny určené zajištěným věřitelem. 
Pro bližší informace a podání nabídek (elektronicky):
e-mail: info@ucpm.cz,
tel.: 777 713 099 (dostupnost od 20. 3. 2017).

Pozemky tvoří souvislý celek na západním okraji zastavěné části města Dašice, v lokalitě Lány. V současné době mají převážně zemědělský charakter, kdy ze tří stran sousedí přes zahrady se zastavěným územím města. Okraj pozemků je vzdálen cca 150 m vzdušnou čarou od náměstí. Město Dašice má podle posledního sčítání 2.254 obyvatel s dobrou občanskou vybaveností (školka, ZŠ, zdravotnická zařízení, pošta, lékárna, sportoviště atd.) a je vzdáleno cca 10 km východně od statutárního města Pardubice s napojením na městskou hromadnou dopravní síť města Pardubice. Na charakter pozemku odkazujeme na znalecký posudek dostupný na odkazu níže vě znění jeho opravy, přičemž většina pozemků leží v zóně určené platným územním plánem pro bydlení v rodinných domech - Z09 a bylo na jejich převážné části v r. 2007 vydáno územní rozhodnutí na projekt zástavby rodinnými domy - toto územní rozhodnutí však podle informací na SÚ v Dašicích pozbylo platnosti, což však není překážkou.
Odkaz na inzerci: http://www.justreality.cz/prodej-stavebnich-pozemku-u-pardubic/

Znalecký posudek a další informace přílohou níže. 

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Veškeré údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. Jakékoliv údaje či informace zveřejněné v sekci "Majetek k prodeji" na těchto webových stránkách nemají povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi uživatelem sítě Internet a tím, kdo zveřejní danou inzerci (insolvenční správce), pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.


Přidáno: 3. 3. 2017

Přiložené soubory

Název souboruvelikoststáhnout
mapa-nova.jpg1.08 MBZDE
mapa-screen.png53.56 kBZDE
2016-10-26-ZP-pozemky-START-Dasice-pdf.pdf757.54 kBZDE
2016-11-28-ZP-Pozemky-START-Dasice-oprava.pdf342.03 kBZDE
LV-c.-1404-Dasice.pdf153.21 kBZDE
Stáhnout vše jako ZIP archív