Majetek k prodeji

Mgr. Leona Hartman, LL.M. - insolvenční správce
Mgr. Ivana Rychnovská, LL.M. - insolvenční správce

Prodej bytu 1+kk - dlužník MessnerMgr. Leona Hartman, LL.M., insolvenční správce dlužníka Jaroslav Messner, nar. 13.12.1976, bytem 
Nový Bor, Svojsíkova 752, PSČ 473 01, nabízí k prodeji nemovitou věc zapsanou v soupisu majetkové podstaty dlužníka označeným n1 , sp. zn.: 
KSLB 82 INS 12721 / 2015. Jedná se o:

n1 - nemovitost – Byt 1+kk -  č. 579/2 v domě čp. 579 při ul. Dvořákova, Nový Bor, k.ú. Nový Bor, včetně ceny spoluvlastnického podílu na spol. částech budovy a pozemku č.k. 339/1

 

Prodej se uskutečňuje:
- mimo dražbu,
- s platbou předem,

Cena: 300.000,-Kč

Pro bližší informace a podání nabídek (písemně nebo elektronicky):
e-mail: praha@forteslegal.cz 
adresa: Italská 834/34, 120 00 Praha 
tel: 777 713 366

inzerce:  http://www.flreality.cz/prodej-byty-1-kk-novy-bor-okres-ceska-lipa-prodej-byt-novy-bor-centrum-1-kk-14m-170/#breadcrumbs

 

Tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Veškeré údaje uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy. Jakékoliv údaje či informace zveřejněné v sekci "Majetek k prodeji" na těchto webových stránkách nemají povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi uživatelem sítě Internet a tím, kdo zveřejní danou inzerci (insolvenční správce), pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.


Přidáno: 15. 2. 2016